Kurşuna Dayınıklı Cephe
Güvenlik  gereksinimleri ve artan terör saldırıları bu tip özel güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur..Bu ihtiyaç uluslararası normlara göre sınıflandırılmakta ve derecelendirilmektedir.
 
Cumhurbaşkanlığı  Konukevi, 2001