Bombaya Dayınıklı Cephe
Güvenlik  gereksinimlerden dolayı bombaya dayanıklı cephe uygulaması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç uluslararası normlara göre sınıflandırılarak derecelendirilmektedir.  Bombaya dayanabilen  nitelikte profil ve cam kullanılarak oluşturulan sistemler İşveren'in taleplerini karşılar  nitelikte olmaktadır.
 
Erbil Uluslararası  Havalimanı, 2010